Dania przygotowuje deportacje muzułmanów

muzłumanie - dania

Po niedawnej wygranej koalicji prawicowej w duńskim parlamencie, zapowiadane są istotne reformy w przepisach dotyczących imigracji w Królestwie Danii. Do nowych regulacji należeć mają między innymi: restrykcyjne podejście do przyjmowania imigrantów, ograniczenie dostępu do zasiłków socjalnych oraz wprowadzenie możliwości przymusowych deportacji.

Z nieoficjalnych źródeł wynika, że nowa administracja Duńska krytycznie podchodzi do polityki tolerancji i otwartości na imigrantów promowanej przez Unię Europejską, niezależnie od związanych z tym kosztów. Proponowane modyfikacje w duńskim prawie mają na celu wprowadzenie rodzaju segregacji imigrantów, bazującej na ich stopniu asymilacji.

Imigranci, którzy aktywnie dążą do integracji, mają otrzymywać wsparcie od państwa. Może ono obejmować uprzywilejowane zasiłki, pomoc w poszukiwaniu pracy, naukę języka oraz wsparcie w zakupie mieszkania.

Z drugiej strony, imigranci, którzy nie wykazują dążenia do asymilacji (według oficjalnych danych DST, duńskiego odpowiednika GUS, w dużej mierze stanowią oni grupę muzułmanów), będą musieli liczyć się z utratą zasiłków. W przypadku braku widocznej poprawy w ich „zachowaniu”, mogą również podlegać przymusowemu powrotowi do kraju pochodzenia.

Dodatkowo, Dania planuje przyłączyć się do grona państw, które odmówiły przyjmowania nielegalnych imigrantów z Afryki.

Polityczny

Learn More →