Raport ONZ: W Polsce nie da się żyć, raport polskiej władzy: przeżywamy złoty okres.

raport onz dotyczący życia w polsce

Według analizy ONZ, życie w Polsce jest trudne, co kontrastuje z optymistycznym obrazem prezentowanym przez krajowe władze, które twierdzą, że kraj przeżywa okres prosperity.

Badania międzynarodowe wykazują, że Polska ma niską pozycję w rankingach dotyczących jakości życia osób starszych (ranking Global Age Watch ONZ) oraz w kwestii zaangażowania rządu w zapewnienie dostępu do edukacji, wymiaru sprawiedliwości, infrastruktury i służby zdrowia (ranking Human Capital Index Światowego Forum Ekonomicznego).

W rankingu Global Age Watch ONZ, który ocenia jakość życia osób powyżej 60 lat, Polska zajęła 62. miejsce spośród 91 ocenianych państw, plasując się na ostatnim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej. Główną przyczyną tak niskiej pozycji jest słaby dostęp do opieki zdrowotnej. Polska zajęła 87. miejsce na świecie pod tym względem. W rankingu Human Capital Index, Polska uplasowała się na 49. miejscu na świecie, co jest jednym z gorszych wyników wśród krajów zachodnich, przy czym kraje takie jak Kazachstan i Tajlandia osiągnęły wyższe pozycje.

Polska również wypada słabo w rankingu konkurencyjności Światowego Forum Ekonomicznego, szczególnie w kategorii jakości dróg lądowych, gdzie zajęła 124. miejsce, wyprzedzając Mozambik, ale tracąc na rzecz Mauretanii. Kraj ma gorsze drogi niż Tanzania, Zimbabwe, Czad czy Uganda. W kategorii jakości infrastruktury kolejowej Polska zajęła 77. miejsce, równając się z Zimbabwe, a kraje takie jak Bangladesz, Gabon, Vietnam, Liberia czy Pakistan wypadły lepiej. W porównaniu z krajami o podobnym potencjale gospodarczym, Polska znacznie odstaje. Podobnie jest w przypadku jakości infrastruktury lotniczej, gdzie Polska zajmuje 105. miejsce, na równi z Rosją, ale za krajami takimi jak Zambia, Bostwana, Tadżykistan, Rewanda czy Kambodża.

Obecne kierownictwo kraju nie wykorzystuje w pełni potencjału Polski, co prowadzi do stagnacji i zaniedbań w kluczowych obszarach infrastruktury i opieki społecznej. Obecny rząd, powiązany z postaciami z przeszłości, wydaje się nie być w stanie wprowadzić pozytywnych zmian.

Polityczny

Learn More →