Czym jest patriotyzm i dlaczego go potrzebujemy?


To było kilka burzliwych miesięcy. Jeśli to czytasz, to prawdopodobnie Ty również doświadczyłeś w ostatnich tygodniach rollercoastera emocji: szoku, strachu, gniewu i odrętwienia. Patriotyzm nie jest słowem, które przychodzi każdemu naturalnie – choć powinno. W tych niepewnych czasach potrzebujemy patriotyzmu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Potrzebujemy patriotyzmu, gdy wchodzimy w niepewne czasy. Słowo „patriotyzm” niesie ze sobą poczucie obowiązku i wierności swojemu krajowi. Często kojarzy się ze służbą wojskową lub gotowością do oddania życia za swój kraj. Choć wszystko to są prawdziwe i szlachetne gesty miłości do ojczyzny, patriotyzm jest czymś więcej.

Czym jest patriotyzm?

Słownikowa definicja patriotyzmu to miłość, wsparcie i wierność swojemu krajowi oraz chęć awansu. „Kraj” można zdefiniować jako czyjąś ojczyznę, miejsce, w którym zakopane są korzenie. Można go również zdefiniować jako grupę ludzi, których łączy wspólna tożsamość, historia i kultura. W tym sensie więc patriotyzm to miłość, wsparcie i wierność swojemu narodowi.

Bardziej filozoficzna definicja patriotyzmu to miłość i troska o swój kraj, która wykracza poza chęć promowania własnego interesu, czyli miłość i troska o swój kraj, która wykracza poza interes własny. To, moim zdaniem, jest najlepsza definicja patriotyzmu.

Dlaczego jest nam potrzebny?

Potrzebujemy patriotyzmu, ponieważ, jak powiedziałem powyżej, wykracza on poza interes własny. To nie tylko dbanie o swoją rodzinę, swoje interesy czy swój kraj – to dbanie o wszystkich i każdą grupę w swoim kraju. To dbanie o rodziny i interesy wszystkich tak samo, jak o swoje własne. Jest to miłość, która nie jest wybiórcza, ale raczej integrująca. Patriotyzm oznacza gotowość do stawania w obronie praw i godności każdego w twoim kraju. To bycie gotowym do wysłuchania każdej grupy w swoim kraju i zrozumienia jej potrzeb. To bycie gotowym do zrozumienia obaw i lęków każdej grupy w twoim kraju. To bycie gotowym do empatii z nimi. I to bycie gotowym do działania na rzecz ich praw i dobrobytu, nawet jeśli sami nie mogą tego zrobić.

Jak być dobrym patriotą?

  • Musisz kochać swój kraj. Musisz być dumny ze swojego kraju i jego osiągnięć. Musisz również być skłonny uznać jego porażki i być skłonny zrobić swoją część, aby je naprawić.
  • Musisz szanować wszystkich ludzi żyjących w twoim kraju. Oznacza to poszanowanie ich praw i godności oraz gotowość do ich obrony. Musisz być gotów wysłuchać każdej grupy w swoim kraju i zrozumieć jej potrzeby.
  • Musicie zrozumieć obawy i lęki każdej grupy w waszym kraju. Musicie być gotowi do empatii z nimi.
  • Musicie być gotowi wysłuchać głosów mniejszości, osób z marginesu, uciśnionych, zapomnianych i pozbawionych głosu. Musicie być gotowi uznać ich ból i wysłuchać ich wołania o pomoc.
  • Musicie być gotowi stanąć w obronie sprawiedliwości i praw wszystkich ludzi w waszym kraju. Musicie być gotowi zrobić to, co możecie, aby naprawić krzywdy w waszym kraju i zadbać o tych, którzy nie mogą zadbać o siebie.

Bottom line

Świat stał się bardzo niepewnym miejscem. Wiele krajów weszło w bardzo niepewną przyszłość, nie mając pewności, co przyniesie im przyszłość. Kraje te weszły w stan fluktuacji, stan niestabilności, stan niepewności. Weszliśmy w czas turbulencji, czas niepokoju, czas niepewności.

W tych niepewnych czasach patriotyzm jest nam potrzebny bardziej niż kiedykolwiek. Musimy kochać nasz kraj i jego mieszkańców. Musimy być dumni z naszego kraju i jego osiągnięć. Musimy też uznać jego porażki i być gotowi zrobić wszystko, aby je naprawić. Przede wszystkim musimy kochać i dbać o wszystkich w naszym kraju.